Strona główna

/

Regulamin

Regulamin MovieClub.pl https://movieclub.pl

§ 1

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez właściciela serwisu w witrynie internetowej movieclub.pl

§ 2

Serwis gromadzi i udostępnia użytkownikowi informacje o ofertach w wybranych platformach VOD. Informacje udostępniane w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł danych z poszanowaniem praw autorskich platform VOD.

§ 3

Jakiekolwiek korzystanie przez użytkowników z treści, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z witryn zewnętrznych, do których odnośniki można znaleźć w wyszukiwarce, bądź z jakiejkolwiek strony w serwisie. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że informacje umieszczane w serwisie są w całym zakresie aktualne i zgodne z ofertami publikowanymi przez dostępne w serwisie usługi VOD.

§ 4

Wszelkie pytania związane z serwisem należy kierować pod email dostępny w zakładce /kontakt.

§ 5

Przebywanie na stronie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem musisz natychmiast opuścić stronę. Informacje na stronie mają charakter reklamowy, a nie informacyjny

§ 6

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.12.2022 r. Właściciel serwisu może zmienić treść regulaminu w każdej chwili.